Стабілізатори напруги – Стабилизаторы напряжения в Украине. Сравнить цены, купить промышленные товары на маркетплейсе Prom.ua

Содержание

Стабілізатор напруги — Вікіпедія

Магнітний стабілізатор напруги змінного струму

Стабіліза́тор напру́ги — перетворювач електричної енергії, що дозволяє отримати на виході напругу, яка знаходиться в заданих межах, при значних коливаннях вхідної напруги і опору навантаження.

За типом вихідної напруги стабілізатори діляться на стабілізатори постійної напруги і стабілізатори змінної напруги. Як правило, вид вихідної напруги (постійна чи змінна) є такою ж, як і вид вхідної напруги, хоча можливі виключення.

Стабілізатори змінної напруги[ред. | ред. код]

Симісторний стабілізатор напруги[ред. | ред. код]

Симісторний стабілізатор напруги забезпечує стабільну вихідну змінну напругу, при нестабільній вхідній змінній напрузі. 

Симісторний стабілізатор напруги, як і релейний, містить у своєму складі автотрансформатор, але комутація відводів автотрансформатора здійснюється за допомогою силових напівпровідникових ключів — симісторів. На відміну від електромеханічних перемикачів, — силових реле, — симістори здійснюють більш швидку електронну комутацію, що усуває неприємні перехідні процеси, які присутні при механічній комутації, та підвищує надійність пристрою

Завдяки високій швидкодії симісторів, з'явилась можливість здійснювати перемикання відводів трансформатора у моменти переходу напруги через нуль, що реалізовано у деяких моделях симісторних стабілізаторів. Завдяки цьому не створюються електромагнітні завади, які б могли виникати, якщо б момент комутації відбувався в інші моменти часу.

Лінійний стабілізатор напруги[ред. | ред. код]

Схема простого послідовного параметричного стабілізатора напруги

Лінійний стабілізатор напруги являє собою дільник напруги, на вхід якого подається вхідна (нестабільна) напруга, а вихідна (стабілізована) напруга знімається з нижнього плеча дільника. Стабілізація здійснюється шляхом зміни опору одного з плечей дільника: опір постійно підтримується таким, щоб напруга на виході стабілізатора знаходилося в установлених межах. При великому відношенні величин вхідної і вихідної напруг лінійний стабілізатор має низький ККД, так як більша частина потужності Pрасс = (Uin — U out) * I t розсіюється у вигляді тепла на регулюючому елементі. Тому регулюючий елемент повинен мати можливість розсіювати достатню потужність, тобто повинен бути встановлений на радіатор потрібної площі або ж розміщений в корпусі з достатньою тепловіддачею. Перевага лінійного стабілізатора — простота, відсутність перешкод і невелика кількість використовуваних деталей.

В залежності від розташування елемента із змінним опором лінійні стабілізатори діляться на два типи:

 • послідовний: регулюючий елемент включений послідовно з навантаженням;
 • паралельний: регулюючий елемент включений паралельно навантаженню.

Залежно від способу стабілізації:

 • параметричний: в такому стабілізаторі використовується ділянка ВАХ приладу, який має велику крутизну;
 • компенсаційний: має зворотній зв'язок. У ньому напруга на виході стабілізатора порівнюється з еталонною і з різниці між ними формується керуючий сигнал для регулюючого елемента.

Параметричний стабілізатор напруги[ред. | ред. код]

Найпростіша схема параметричного стабілізатора напруги паралельного типу приведена на рисунку справа.

Найпростіший параметричний стабілізатор напруги паралельного типу

Схема містить баластний резистор Rб і стабілітрон VD1, що включається паралельно навантаженню Rн (тобто це стабілізатор паралельного типу), з метою зниження пульсацій вихідної напруги, при коливаннях струму в навантаженні, у схему може включатися фільтрувальний конденсатор Cф. Принцип роботи параметричного стабілізатора добре видно при розгляді навантажувальних характеристик, представлених на вольт-амперній характеристиці стабілітрона. Тут кут нахилу прямої (α) визначається опором баластного резистора Rб (tgα = 1 / Rбtg⁡α = 1 / Rб). Точка перетину даної прямої з віссю напруг визначається заданою напругою на вході стабілізатора Uвх, а точка перетину з ВАХ стабілітрона характеризує поточний режим роботи цього приладу (Iст, Uст= Uвих).

Вольт-амперна характеристика стабілітрона

Вихідна напруга стабілізатора (Uвих

), а також струм стабілітрона (Iст) визначаються положенням точки перетину навантажувальної прямої резистора і ВАХ стабілітрона. Якщо значення вхідної напруги зміниться (наприклад, збільшиться), то зміниться і розміщення навантажувальної прямої , а робоча точка стабілітрона зміститься в бік великих струмів. При цьому очевидно, що напруга на стабілітроні (відповідно, і на навантаженні) залишиться практично незмінним (тобто відбувається його стабілізація на рівні, визначеному типом конкретного застосовуваного стабілітрона). Наведені викладки зроблені в припущенні, що Rн » Rб і Iб ≈ Iст. Зі зменшенням Rн істотна частина струму стабілітрона буде відгалужується в навантаження (Іб= Iст+ Iн).

З проведеного аналізу випливає, що режим роботи стабілітрона (положення робочої точки на ВАХ приладу) визначається значенням вхідної напруги Uвх і опором баластного резистора Rб. Оптимальний вибір цього резистора (для забезпечення найкращої стабілізації вихідної напруги при коливаннях вхідної напруги) можливий тільки при врахуванні характеру навантаження (постійна, змінна) і величини протікаючого через неї струму (і можливого діапазону його зміни).

Більш глибокий аналіз даного параметричного стабілізатора дозволяє отримати наступні вирази для коефіцієнта стабілізації Kст і для розрахунку оптимальної величини баластного опору Rб:

Формули для обчислення коефіцієнта стабілізації та величини баластного опору параметричного стабілізатора напруги паралельного типу

де: rст - диференціальний опір стабілітрона; δUвих - граничне відносне відхилення вхідної напруги від його середнього значення,%.

Конкретне значення вихідної стабілізованої напруги визначається типовим номіналом застосовуваного стабілітрона. При виборі стабілітрона слід враховувати і такий параметр, як максимально допустимий струм стабілізації (Iст max). При змінному характері навантаження може знадобитися досить великий запас по цьому значенню. Якщо напруга стабілізації мало (1 ... 3 В), замість стабілітронів повинні застосовуватися стабістори.

Імпульсний стабілізатор напруги[ред. | ред. код]

planЦей розділ статті ще не написано.
За задумом одного з учасників Вікіпедії, тут має розташовуватися окремий розділ. Ви можете допомогти проєкту, написавши цей розділ.

Інтегральний стабілізатор напруги[ред. | ред. код]

plan Популярна 3-пінова мікросхема MC7812 на +12 В

Інтегральний стабілізатор напруги — мікросхема компенсаційного стабілізатора напруги, в якій стабілізація здійснюється внаслідок впливу зміни вихідної напруги [струму] на його регулювальний пристрій через коло зворотного зв'язку[1].

Класичним прикладом таких мікросхем є серія LM78xx. Першим трививідним стабілізатором була мікросхема LM109, розроблена американським інженером Робертом Відларом (1970).

Voltage stabiliser OA, IEC symbols.svg Схема LDO-стабілізатора

Стабілізатор з малим падінням напруги (англ. Low-dropout regulator) або LDO-регулятор — стабілізатор лінійної напруги, який може працювати з дуже невеликою різницею між вхідною і вихідною напругами. Перевагами низького падіння напруги є:

 • нижча мінімальна робоча напруга,
 • більший коефіцієнт корисної дії,
 • нижча розсіювана потужність.
 • Малюкін О. В., Піддубний В. О., Піддубний В. В. Стабілізатор з малим падінням напруги на регулюючому елементі // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». — 2010. — № 42.
 • Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. — Додэка, 2008. — (Схемотехника).(рос.)

uk.wikipedia.org

Імпульсний стабілізатор напруги — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Імпульсний стабілізатор напруги (ключовий стабілізатор напруги[1]) — це стабілізатор напруги, в якому регулювальний елемент працює в ключовому режимі, тобто більшу частину часу знаходиться або в режимі відсічення — коли його опір максимально великий, або в режимі насичення — коли його опір максимально малий.

Безтрансформаторний стабілізатор зі зменшенням напруги[ред. | ред. код]

Buck conventions.svg

Окрім ключа S, найпростіша схема з дроселем L включає діод D і конденсатор C. Коли ключ S замикає коло, струм від джерела тече через дросель L в навантаження. ЕРС самоіндукції дроселя скерована проти напруги джерела напруги. В результаті напруга на опорі навантаження дорівнює різниці напруг джерела і ЕРС самоіндукції дроселя, струм через дросель росте, як і напруга на конденсаторі C і навантаженні. При розімкнутому ключі S струм продовжує текти через дросель в тому ж напрямку через діод D і навантаження, а також конденсатор C. ЕРС самоіндукції прикладена до опору R через діод D, струм через дросель зменшується, як і напруга на конденсаторі C і на навантаженні.

Як перемикач S може бути використаний польовий чи біполярний транзистор, або тиристор. Напруга на опорі навантаження не може перевищувати напругу джерела.

Безтрансформаторний стабілізатор з підвищенням напруги[ред. | ред. код]

Boost conventions.svg

В цій схемі комутуючий елемент S ввімкнутий після дроселя. Коли він замкнутий, струм від джерела тече через дросель L; струм через нього збільшується, в ньому накопичується енергія. При роз'єднанні кола струм від джерела тече через дросель L, діод D і опір навантаження. Напруга джерела і ЕРС самоіндукції дроселя прикладені в одному напрямку і сумуються на опорі навантаження. Струм поступово зменшується, дросель віддає енергію в навантаження. Поки перемикач замкнутий, навантаження живиться напругою конденсатора C. Діод D не дає йому розрядитися через ключ S.

Трансформаторний імпульсний стабілізатор[ред. | ред. код]

Boost conventions.svg Блок-схема імпульсного стабілізатора напруги Boost conventions.svg

Трансформаторний імпульсний стабілізатор включає (див. Блок-схему імпульсного стабілізатора напруги):

 • Випрямляч змінного струму побутової частоти (50 або 60 Гц) з накопичувальним конденсатором значної ємності.
 • Інвертор — перетворює постійний струм в змінний високої частоти (звичайно в діапазоні 10-100 кГц).
 • Схему управління інвертором, яка забезпечує стабілізацію вихідної напруги (в окремих випадках також захист, спеціальні режими пуску тощо).
 • Високочастотний вихідний трансформатор для гальваничної розв'язки та пониження напруги з інвертора до необхідного рівня або рівнів.
 • Вихідний випрямляч з фільтром (може бути кілька).

Змінна напруга електричної мережі (в залежності від регіону світу між 100—240В і 50-60Гц) випрямляється на вхідному діодному мосту і згладжується конденсатором великої ємності, після чого подається на високочастотний інвертор. Регулювання вихідної напруги відбувається шляхом широтно-імпульсної мудуляції в схемі управління — порівнянням вихідної напруги з пилкоподібними імпульсами. При цьому час, поки ключ виявляється закритим, виявляється пропорційним вихідній напрузі, і таким чином зміна енергії в вихідному високочастотному трансформаторі забезпечує стабілізацію вихідної напруги стабілізатора.

Переваги та недоліки імпульсного стабілізатора напруги[ред. | ред. код]

У порівнянні зі стабілізатором напруги на силовому трансформаторі імпульсний стабілізатор має наступні переваги:

 • Вхідний конденсатор працює при напрузі, яка становить Uc=1.41Uin{\displaystyle U_{c}=1.41U_{in}}, де Uin{\displaystyle U_{in}} — напруга в мережі (для мережі 220 В напруга на конденсаторі становить близько 310 В). Зважуючи на те, що енергія конденсатора пропорційна квадрату напруги E=(CU2)/2{\displaystyle E=(CU^{2})/2}, конденсатор здатен запасати значну енергію при відносно невеликій ємності.
 • Розсіювана на ключовому елементі інвертора потужність складає P=UI{\displaystyle P=UI}. Зважаючи на те, що цей елемент більшу частину часу знаходиться або в режимі малого струму (коли він закритий), або в режимі малої напруги (коли відкритий), розсіювана на ключі потужність є незначною.
 • Вихідний трансформатор та вихідні фільтри працюють на високій частоті, тому їх розміри можуть бути незначними.

Як наслідок, імпульсні стабілізатори напруги мають високий ККД при невеликих розмірах, вазі і вартості.

Недоліком таких стабілізаторів є значне високочастотне випромінювання і, як наслідок, необхідність екранування в чутливій апаратурі. Крім того, на виході стабілізатора можуть бути присутні пульсації, які виникають через високочастотні наведення від трансформатора та з'єднуючих провідників.

За співвідношенням вхідної та вихідної напруги
 • Знижуючі
 • Підвищуючі
 • З довільною зміною напруги
 • Інвертори
За типом ключового елемента
Інтегруючим елементом може бути
Залежно від режиму роботи поділяються на

Імпульсні блоки живлення майже повністю замінили блоки живлення на силовому трансформаторі. Вони використовуються практично у всіх пристроях, підключених до побутової мережі напруги: телевізорах, комп'ютерах, аксесуарах тощо.

 • Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. — Изд.5-е, перераб. — М. : Мир, 1998. — 698 с. — ISBN 978-5-9518-0351-1. (рос.)

uk.wikipedia.org

Стабілізатор напруги СН — О8МЗ ( Харків ) від компанії "Правильне електроживлення"

Стабілізатор напруги СН — О8МЗ призначений для захисту побутових електроприладів з потужністю споживання до 3000 Вт від коливань напруги в мережі 220В, 50Гц шляхом стабілізації вхідної напруги в діапазоні від 160 до 280 В до величини 220 В ± 6% або 230 В ± 6%.
При зміні напруги в мережі живлення в діапазоні від 130 до 160В СН підвищує вхідну напругу на 40-50 В і подає її на вихід пристрою.
СН в першу чергу призначений для роботи з пристроями опалення, тому він оснащений таймером затримки включення після збоїв в мережі живлення, а також може бути використаний для роботи з комп'ютером, телевізором та іншими приладами з потужністю споживання до 3000 Вт.
СН оснащений вимірювачем і індикатором вхідної напруги в мережі живлення і вихідної напруги
У СН передбачена можливість вибору вихідної стабілізованої напруги величиною 220В або 230В.
Для захисту електроприладів від можливих поломок стабілізатора в СН передбачено вихідний пристрій захисту по напрузі і споживаної потужності.
Для захисту від загоряння в пристрої передбачено відключення силового трансформатора від мережі живлення.

Технічні характеристики:

 • Номінальна вхідна напруга 160-280 В
 • Номінальна вихідна напруга 220 ± 12В або 230 ± 13В
 • Робочий діапазон напруги 130-300 В
 • Максимальна вхідна напруга відключення U вих. 280 В
 • Час спрацювання пристрою при аварії 0,2 сек.
 • Похибка індикації U вх. 1В
 • Похибка індикації U вих. 1B
 • Час включення після аварії 1-999 сек.
 • Дискретність установки мінімального значення U вх.
 • Потужність СН 3000Вт
 • Маса СН, не більше 2кг
 • Режим роботи СН цілодобовий
 • Форма вихідної напруги синусоїдальна
 • Тепловий захист трансформатора 55 градусів
 • Захист від перевантаження по потужності споживання > 400 Вт

    Межі відключення вихідної напруги СН:

 • для UCT 220в Umax 245B
 • Umin 195B
 • для UCT 230B Umax 255B
 • Umin 205B

prel.prom.ua

Стабілізатор напруги, Стабілізатор, Львів, Нормалізатор

Стабілізатор напруги напруги Volter Etalon являється удосконаленою версією стабілізаторів напруги ТМ Volter підвищеної точності. Даний стабілізатор володіє відмінними характеристиками які характеризують високу точність та надійність стабілізатора напруги.

Точність такого стабілізатора напруги складає ±1 %, такої точності більш ніж достатньо для будь якої техніки. Не менш важливим фактором є те що такий стабілізатор напруги не спотворює форму вихідної напруги, в додаток даний апарат навпаки вирівнює спотворення які виникають в електромережі.

Не менш важливою характеристикою даного нормалізатора це широкий діапазон стабілізації, який коливається у межах від 130 В до 330 В. На випадок коли напруга виходить за вказані межі стабілізатор перемикається в режим захисного вимкнення, подача вихідної напруги в такому випадку припиняється.

Принцип роботи стабілізатора забезпечує стабільну вихідну напругу без всяких стрибків напруги, та як наслідок зміни потужності навантаження. Висока стабільність вихідної напруги та частоти забезпечується внутрішнім опорним джерелом напруги та частоти, яке постійно порівнюється з вхідними параметрами мережі. Завдяки такій технології, вихідна напруга залишається стабільною  (±1 %) навіть при різких змінах на вході. 

Головні переваги

 • Висока точність
 • Широкий діапазон стабілізації
 • Інтелектуальна система керування
 • Інформативний LCD дисплей
 • Гарантія 5 років

Характеристики 

 • Виробник - Volter 
 • Модель - Etalon 9 (40 A)
 • Потужність - 9 кВА
 • Гарантія - 60 місяців
 • Номінальний струм навантаження - 40 А
 • Діапазон стабілізації 130-330 В
 • Точність вихідної напруги -   ±1 %
 • Тип стабілізатора - безступеневий
 • Потужність власного споживання - 20 Вт
 • Охолодження - інтелектуальне примусове
 • Клас захисту - ІР 21
 • Робочий температурний діапазон - °С : +1…+40
 • Габаритні розміри - 540x335x60 мм
 • Вага - 21 кг

Короткий висновок

Стабілізатор напруги Volter Etalon 9 можна впевнено назвати один із кращих стабілізаторів напруги високої точності. Даного стабілізатора достатньо для живлення практично будь-якої техніки (яка не перевищує номінальну потужність стабілізатора) в квартирі, офісі на дачі і не тільки.

prel.prom.ua

Стабілізатор напруги, стабілізатор, Львів

Стабілізатор напруги напруги Volter Etalon являється удосконаленою версією стабілізаторів напруги ТМ Volter підвищеної точності. Даний стабілізатор володіє відмінними характеристиками які характеризують високу точність та надійність стабілізатора напруги.

Точність такого стабілізатора напруги складає ±1 %, такої точності більш ніж достатньо для будь якої техніки. Не менш важливим фактором є те що такий стабілізатор напруги не спотворює форму вихідної напруги, в додаток даний апарат навпаки вирівнює спотворення які виникають в електромережі.

Не менш важливою характеристикою даного нормалізатора це широкий діапазон стабілізації, який коливається у межах від 130 В до 330 В. На випадок коли напруга виходить за вказані межі стабілізатор перемикається в режим захисного вимкнення, подача вихідної напруги в такому випадку припиняється.

Принцип роботи стабілізатора забезпечує стабільну вихідну напругу без всяких стрибків напруги, та як наслідок зміни потужності навантаження. Висока стабільність вихідної напруги та частоти забезпечується внутрішнім опорним джерелом напруги та частоти, яке постійно порівнюється з вхідними параметрами мережі. Завдяки такій технології, вихідна напруга залишається стабільною  (±1 %) навіть при різких змінах на вході. 

Головні переваги

 • Висока точність
 • Широкий діапазон стабілізації
 • Інтелектуальна система керування
 • Інформативний LCD дисплей
 • Гарантія 5 років

Характеристики 

 • Виробник - Volter 
 • Модель - Etalon 11  (50 A)
 • Потужність - 11 кВА
 • Гарантія - 60 місяців
 • Номінальний струм навантаження - 50 А
 • Діапазон стабілізації 130-330 В
 • Точність вихідної напруги -   ±1 %
 • Тип стабілізатора - безступеневий
 • Потужність власного споживання - 20 Вт
 • Охолодження - інтелектуальне примусове
 • Клас захисту - ІР 21
 • Робочий температурний діапазон - °С : +1…+40
 • Габаритні розміри - 540x335x60 мм
 • Вага - 21 кг

Короткий висновок

Стабілізатор напруги Volter Etalon 11 можна впевнено назвати один із кращих стабілізаторів напруги високої точності. Даного стабілізатора достатньо для живлення практично будь-якої техніки (яка не перевищує номінальну потужність стабілізатора) в квартирі, офісі на дачі і не тільки.

prel.prom.ua

Стабілізатори напруги – Моя освіта

Маючи у себе в будинку трифазний електричний введення, і стикаючись з проблемою нестабільності електроживлення мережі, господарі часто замислюються про придбання трифазного стабілізатора напруги. Цілком логічний вихід з положення. Але! Перед тим як зробити недешеву покупку врахуйте наступні важливі моменти, а саме.

Якщо у Вашому будинку або квартирі немає потужних трифазних електричних навантажень (пристрої, які мають трифазні електродвигуни), то трифазний електричний стабілізатор особливо Вам і не потрібен. Слід врахувати, що стабілізатор напруги трифазний технічно складається з 3-х стабілізаторів однофазного типу, які працюють в одному цілісному корпусі і об’єднаних між собою електричними (електронними) зв’язками.

Спочатку мається на увазі, що трифазний стабілізатор напруги повинен забезпечувати стабільну електроенергією трифазні електричні споживачі (в першу чергу це стосується двигунів, трифазних). Оскільки, в разі аварійного зникнення хоча б одного з функціонуючих фази або ж їх перекосу піде вихід з ладу трифазного пристрою. Щоб не допустити цього, стабілізатори напруги трифазні забезпечені захисною системою, яка при зникненні однієї з фаз або надмірного догляду величини напруги (заниження або завищення) автоматично відключить все харчування на свій вихід (вирубали всі три фази).

Наприклад, у Вас на введенні встановлений і працює трифазний стабілізатор напруги, і раптом увечері (коли максимальне навантаження на електромережі) на фазі А напруга дорівнює 200 вольт, а на електричній фазі В – 240 вольт. Природно у стабілізатора спрацює захист, і він відключить електроживлення всього Вашого будинку, так як для електродвигуна такий перекіс електричних фаз «смертельний». Але ж для однофазних споживачів 240 і 200 вольт цілком нормальне електрична напруга живлення.

Тепер що стосується використання однофазних стабілізаторів. При роботі трифазної мережі рідко буває, коли всі три фази навантажені ідеально рівномірно. У більшості випадків існує природний перекіс фаз (невеликий, але він є завжди). При використанні однофазних стабілізаторів напруги в трифазній мережі раціональніше буде підбирати також різними за своїм робочим номіналом електричної потужності. Це дасть можливість досить сильно заощадити (в сенсі вартості стабілізатора) в порівнянні з одним стабілізатором напруги трифазного типу.

Причому слід зауважити, що номінал електричної потужності трифазного стабілізатора вибирається по самій навантаженої фазі (максимальна потужність даної фази). При використанні однофазних стабілізаторів номінальною потужністю, припустимо, в 6, 8 і 10 кВт, будуть коштувати менше, ніж один стабілізатор напруги трифазного типу на 26 кВт (врятли Вам хочеться переплачувати гроші).

Додатково до цього існує і маса інших незручностей трифазного стабілізатора напруги в порівнянні з 3-ма однофазними. Ось, наприклад – через своїх щодо великих розмірів не кожен стабілізатор напруги трифазного типу може вільно поміститися в машину (легкову звичайно) і легко бути транспортований однією людиною. Однофазний же стабілізатор напруги навіть на 20 кВт без особливих труднощів може перенести будь-яка здорова людина (чоловік) і він може розміститися в будь-якому авто.

У разі поломки однофазного стабілізатора напруги, знову ж таки, його простіше ремонтувати, і при цьому дві останні електричні фази залишаються робочими, поки зламаний апарат знаходиться в ремонті. Не забувайте, стабілізатор напруги трифазний спочатку призначений для 3-х фазних електричних споживачів, а не для 3-х фазних електромереж. Так що при виборі даного електричного пристрою обов’язково враховуйте все вищесказане і робіть найбільш раціональний вибір.

« Автономне електропостачання будинки та дачі Реле контролю напруги »

moyaosvita.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *